Welkom bij ACC, Associatie van Christelijke Counselors

Wanneer jij christen bent en hulp verleent, dan zit je goed op deze site! Wij zijn een groepering van pastoraal werkers, hulpverleners, therapeuten, psychologen, vrijwilligers en alle soortgelijke disciplines die daaronder vallen of aan gelieerd zijn. Wij hebben onze krachten en kennis gebundeld in een samenwerkingsverband. In dit samenwerkingsverband willen wij een kwaliteit waarborgen in de hulp die wij bieden aan mensen met een hulpvraag, van welke aard dan ook.

Over ACC

Het ACC werd oorspronkelijk in 1992 opgericht in Engeland. Er bleek al gauw behoefte te zijn naar een nationale organisatie, zodat er een Europese ACC ontstond. ACC Nederland is geboren in 2004 vanuit de samenwerking tussen Stichting Koinonia, Stichting de Hoop, Stichting Chris en het Centrum voor Pastorale Counseling.

Waarom ACC?

Het ACC onderscheidt zich van andere verenigingen door het feit dat ze er is voor allerlei vormen van christelijke hulpverleners. Tot voorheen vielen veel hulpverleners, zoals pastoraal werkers, buiten de boot om zich aan te kunnen sluiten bij een vereniging. Het ACC is er om professionals en vrijwilligers te certificeren en steun te bieden om hun kwaliteit te waarborgen. Zo vraagt het ACC van haar ledendat zij op jaarlijkse basis cursusuren en supervisie volgen. Door op deze wijze de kwaliteit te borgen kan het ACC garanderen dat haar geaccrediteerde hulpverleners professioneel en betrouwbaar werken.

Klachtencommissie

Mocht er een keer een traject minder soepel verlopen heeft het ACC een klachtencommissie. Mocht een hulpvrager een klacht over een hulpverlener willen indienen kan dit via het ACC. Het ACC zal samen met de hulpverlener de klacht onderzoeken en afhandelen als tussenpersoon tussen hulpverlener en hulpvrager. Hierbij betrekt het ACC professionals die zorg dragen dat zowel hulpverlener als hulpvrager beiden tot hun recht komen. Door het hebben van deze klachtencommissie worden hulpverleners meer betrouwbaar gemaakt, en worden hulpvragers geholpen wanneer zij zich benadeeld of onjuist behandeld voelen.

Waarom lid worden van ACC?

  • Kwaliteitskenmerk

  • Hulp bij klachtafhandeling

  • Gedeelde kennis en ervaring

BewarenBewaren

ACC, je staat er niet alleen voor

Het ACC heeft de krachten gebundeld in psychologie, pedagogiek, verslavingszorg, therapie, pastoraat en meer algemene zorg en hulpverlening. Al meer dan 30 jaar verstaan wij het vakmanschap van werken in de hulpverlening. Als jij gebruik wil maken van deze kennisbank, dan raden we je aan om lid te worden. Je staat er niet alleen voor.

BewarenBewaren