Lidmaatschap

Er zijn diverse lidmaatschappen mogelijk bij ACC. Lees hieronder welke mogelijkheden we bieden.

 

Geaccrediteerd lidmaatschap

Geaccrediteerd lidmaatschap is voor leden die de gepaste training gevolgd hebben en die supervisie ontvangen binnen de richtlijnen die door het ACC bepaald zijn. Accreditering is op alle niveaus geldig voor een jaar.

De vereniging verleent accreditering op vier niveaus, die bepaald worden op opleiding en praktijk ervaring.

Het is mogelijk om een accreditatie niveau omhoog te gaan in de volgende situaties:

  1. U heeft een nieuwe opleiding afgerond die in een hoger accreditatie niveau past.
  2. U bent reeds 3 jaar geaccrediteerd bij het ACC en heeft daarbij voldaan aan de eisen om lid te blijven (zoals het volgen van cursussen van 20 uur per jaar). U maakt met een bij het ACC werkende coach een afspraak om uw competenties te toetsen in een mondeling gesprek, de kosten hiervoor zijn €65,-. Dit gesprek kan bij ons op locatie of bij uzelf op locatie, in dit laatste geval worden er ook reiskosten in rekening gebracht. Bij het succesvol afronden van dit gesprek schat de coach van het ACC in of uw promotie van niveau acceptabel is. U ontvangt hiervan binnen twee weken reactie.

 

Supervisor lidmaatschap

Accreditering als supervisor is voorbehouden aan zeer bekwame en ervaren counselors, die uitgebreid ervaring hebben in het superviseren van andere counselors. Meer hierover vind u verder op deze pagina.

 

Ontzegging lidmaatschap

Een hulpverlener kan ontdaan worden van zijn/haar lidmaatschap wanneer de ethische commissie dit bepaald. Het protocol hiervoor is als volgt:

Na het binnenkomen van een klacht over een hulpverlener word deze klacht anoniem gedeeld met de hulpverlener.

Deze klacht word automatisch voorgelegd aan een coach van het ACC die onderzoekt of er meerdere klachten over de hulpverlener zijn gemaakt en de ernst van de klacht word ingeschat. Wanneer de ernst van de klacht/opstapeling van meerdere klachten word ingeschat als onprofessioneel worden deze voorgelegd aan de klachten commissie/ethische commissie. Deze buigt zich over de kwestie en roept indien nodig de hulpverlener op voor een gesprek met een coach van het ACC. De commissie heeft de bevoegdheid lidmaatschap te ontnemen wanneer zij dit als een passende consequentie acht.

 

Criteria voor alle niveaus voor counselors:

De hulpverlener dient supervisie te volgen bij een door het ACC erkende supervisor.

De hulpverlener dient bewijs aan te voeren naar het ACC over zijn/haar competentie. Wat dit moet inhouden staat verderop beschreven.

De hulpverlener dient zich te houden aan de ethische code zoals omschreven door het ACC. U vind hierover meer informatie op onze website, of in de folder “Ethische code ACC”.

Accreditering als Lid in opleiding

Vereisten voor het Lid in opleiding

De hulpverlener dient een cursus of opleiding te volgen bij een ACC geaccrediteerd instituut.

 

Accreditering als counselor op Niveau 1

Vereisten voor het geaccrediteerd lidmaatschap op niveau 1

De hulpverlener dient een door het ACC erkende cursus te hebben afgerond.

 

Accreditering als counselor op Niveau 2

Vereisten voor het geaccrediteerd lidmaatschap op niveau 2

De hulpverlener dient een door het ACC erkende MBO opleiding te hebben afgerond.

 

Accreditering als counselor op Niveau 3

Vereisten voor het geaccrediteerd lidmaatschap op niveau 3

De hulpverlener dient een door het ACC erkende HBO opleiding te hebben afgerond.

 

Accreditering als counselor op Niveau 4

Vereisten voor het geaccrediteerd lidmaatschap op niveau 4

De hulpverlener dient een door het ACC erkende Post HBO / Universitaire opleiding te hebben afgerond.

 

Bewijs van competentie

Het afleveren van een bewijs van competentie in counseling omvat het volgende:

Het indienen van twee uitgewerkte casussen uit de praktijk van het afgelopen jaar.

Een referentie van de supervisor van de kandidaat m.b.t. diens recente counselingervaring en competentie.

Bewijs van administratie; een hulpverlener dient 1:een logboek van zijn/haar activiteiten bij te houden en 2: een cliënten dossier per hulpvrager aan te maken en up to date te houden.

Een voorstel om onderwijs te volgen voorleggen gedurende de geldigheid van het accreditering-certificaat voor minstens 20 uur gedurende de periode van 1 jaar.

 

Bij voorkeur wordt er een bewijs geleverd van een verzekering beroepsrisico’s en burgerlijke (België) / Wettelijke (Nederland) aansprakelijkheid.

Accreditering wordt pas verleend na het betalen van het lidmaatschap. Accreditering blijft slechts geldig zo lang de lidmaatschapsbijdrage jaarlijks voldaan wordt.

 

Accreditering als supervisor

Accreditering als supervisor is voorbehouden aan zeer bekwame en ervaren counselors, die

uitgebreid ervaring hebben in het superviseren van andere counselors.

Algemene kenmerken van de accreditering

De kandidaat is minimaal 3 jaar geaccrediteerd als counselor.

Een vereiste is dat de kandidaat zelf voldoende supervisie heeft ontvangen in de

uitgeoefende supervisie, hetzij door supervisie, hetzij door intervisie volgens de vereisten van het onderhouden van het lidmaatschap.

(De huwelijkspartner wordt niet beschouwd als een gepaste supervisor, ongeacht het

niveau van de accreditering.)

Het certificaat van accreditering is voor vijf jaar geldig.

 

Opleiding en ervaring:

Minimaal 3 jaar als counselor geaccrediteerd zijn op niveau 2.

Een supervisorcursus gevolgd hebben van minimaal 24 uur.

Een bewijs leveren dat de kandidaat gepaste en regelmatige supervisie ontvangt voor

de supervisieactiviteiten zoals vereist in het onderhouden van het lidmaatschap counselor.

Het afleveren van een bewijs van competentie als supervisor op dit niveau door:

Het geven van een overzicht van de gesuperviseerde groepen of individuen, met

inbegrip van aantallen en frequentie.

Een referentie van de eigen supervisor of van de intervisie.

Een referentie van een gesuperviseerd persoon.

(Houd er dus rekening mee dat de supervisiegroep al moet draaien voordat je een accreditatie bij het ACC kunt behalen.)

Een schriftelijk verslag van twee representatieve supervisiesessies die zowel de

gebruikte vaardigheden als het supervisieproces beschrijft.

 

REAPPLICATIE NA HET VERSTRIJKEN VAN DE ACCREDITERINGSTERMIJN

Geaccrediteerde leden wiens erkenning na een jaar afloopt kunnen hun accreditering vernieuwen indien ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

Criteria, geldend voor alle niveaus (we maken verder geen onderscheid in niveaus omtrent criteria)

Het indienen van eventueel gewijzigde persoonlijke gegevens, en dit via de formulieren die daartoe door ACC ontworpen zijn. Deze formulieren zijn beschikbaar via de website.

Een bewijs van counselingservaring van het afgelopen jaar (logboek).

Een bewijs van supervisie door een referentie van de supervisor en een overzicht van de supervisie-activiteiten van het afgelopen jaar.

Het indienen van recente gegevens m.b.t. trainingen en cursussen gedurende van het afgelopen jaar: zoals diploma’s en certificaten of bewijzen van deelname.

Het indienen van evaluatieformulieren die als referentie dienen waarbij de christelijke hulp gemonitord kan worden.

Het aantonen van welk model en proces de kandidaat gebruikt in counseling door het indienen van gevalsstudies.

Betaling van het geldende accreditering-lidmaatschap.

Twee gevalsstudies, uitgeschreven.

 

 

AANMELDINGSKOSTEN EN JAARLIJKS LIDGELD

Aanmeldingskosten bij het indienen van het dossier en jaarlijks lidgeld

 

Lidmaatschap voor een jaar.

Counselor, supervisor: € 150,-

Organisatie: € 250,-

Eerste accreditering: € 200,- (incl. dossieraanmelding)

Promovering naar hoger niveau: € 100,-

(Incl. Coach gesprek, excl. eventuele reiskosten)

Klachtbehandeling € 65 per uur.

(excl. reiskosten wanneer er vanuit uw locatie gewerkt moet worden)